Op 15 maart organiseerde ‘Dag van de Zorg’ in samenwerking met
het Vlaams Welzijnsverbond een ‘Burendag’ voor de kinderopvang. Meer dan 270
voorzieningen voor kinderopvang hebben hun deuren open gezet voor ouders, kinderen,
buurtbewoners en andere partners. Op die manier willen we de meerwaarde van
kinderopvang in de verf zetten en in beeld brengen dat de kinderopvang zoveel
meer is dan opvang.
Het Vlaams Welzijnsverbond wil het niet houden bij één burendag. We zetten de
kinderopvang gedurende de komende maanden meermaals in de kijker. Want het mag
gezien worden, wat de medewerkers en verantwoordelijken dagelijks
realiseren.

Kinderen komen op de eerste plaats

Als we aan kinderopvang denken, zien we voornamelijk de zorgende
taken zoals luiers verschonen, papfles geven en snotneusjes afvegen. Maar in de
kinderopvang doen we zoveel meer.

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en zorgen voor een
stimulerende omgeving. We laten kinderen de wereld ontdekken en stimuleren hen
tot zelfstandigheid en creativiteit. We gaan in op de interesses en emoties van
kinderen en volgen het eigen ritme van ieder kind. We creëren speelruimte zodat
kinderen op een fijne manier met elkaar omgaan en zoeken uitdagingen in hun
sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. We bieden unieke ervaringen aan
kinderen door in te spelen op hun grenzeloze nieuwsgierigheid. We geven taal
aan hun leven en moedigen zo hun taalontwikkeling aan. We doen dit voor alle
kinderen, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in de
kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid en sociale functie

Als we aan kinderopvang denken, zien we vooral het economische
nut. Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken of zich voorbereiden op de
arbeidsmarkt. Maar kinderopvang is zoveel meer.

Kinderopvang is een plaats waar ouders terecht kunnen voor extra
ondersteuning of opvoedingsvragen. De kinderbegeleiders overleggen voortdurend
met de ouders over hun kind. Ouders staan er dus niet alleen voor. Ouders
worden uitgenodigd om hun sterktes in de opvang in te zetten en zo actief deel
te nemen. De kinderopvang is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen en
bereidt hen voor op multicultureel samenleven. We heten iedereen welkom en verbinden
mensen met elkaar. We zetten ons in om gezinnen te bereiken die moeilijk de weg
naar de kinderopvang vinden. We zoeken samen naar manieren om onze verschillen
te overbruggen en de gelijkenissen te benadrukken. We zetten sterk in op
respect voor diversiteit, we creëren samenhorigheid en scheppen een warme
mini-samenleving. Zo werken we aan gelijke kansen voor iedereen.

Kinderopvang als kracht in de samenleving

Als we aan kinderopvang denken, zien we vaak alleen die ene
locatie of die ene kinderbegeleider. Maar kinderopvang is zoveel meer dan dat.

Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt gerealiseerd door
samenwerking. Voorzieningen zijn ingebed in een wijk, een buurt, een stad of
gemeente. Samenwerking op lokaal vlak is cruciaal om de verschillende functies
van kinderopvang waar te maken. Opvangvoorzieningen nemen initiatief om
samenwerking met toeleiders te realiseren, waardoor toegankelijkheid voor
kansengroepen vergroot kan worden. Voorzieningen laten zichzelf zien in hun
buurt, leggen contacten en reiken de hand naar gezinnen en buurtorganisaties.
Hierdoor worden onze sterktes zichtbaar en zijn we een vertrouwde speler in de
lokale omgeving. Door met open armen in de buurt te treden en deel te nemen aan
het buurtleven werken we drempelverlagend en stralen we de sociale en
pedagogische visie uit. Herkenbaarheid en betrokkenheid in de buurt zorgt voor
netwerking en samenwerking, voor synergie en samenhorigheid. De kern is dat
voorzieningen in zorg en welzijn elkaar inspireren en door samenwerking grote
stappen voorwaarts zetten.